Om Store Vrøj

by dsadmin

Poul Tholstrups Fond CVR-nr. 53 27 78 10  er en selvejende enhed oprettet 31 juli 1967, med egen bestyelse bestående af 3 personer. Ifølge vedtægterne for fonden udpeger Fugleværnsfonden et medlem til fondsbestyrelsen, mens Poul Tholstrups efterkommere stiller med en advokat og et familimedlem.

Fondens formue består ved oprettelsen af ejendommen Store Vrøj, matr. nr. 77c Kalundborg købstads markjorder. Fonden ejer også en beholdning af likvide aktiver og aflægger regnskab hvert år og er administreret af Danske Bank

Fonden har til formål at opretholde ejendommen Store Vrøj som naturejendom først og fremmest til brug som fuglereservat til ornitologisk forskning, herunder ringmærkning af fugle, men også botaniske og andre økologiske studier. og forskning