Gyvel – dansk, italiensk eller invasiv?

Af Eric Buchwald i URT 32.3 September 2008

by Niels Poul Dreyer

Der er ingen tvivl om at gyvelopvæksten er et stort problem for et kystnært område som Store Vrøj.

Vi har nu i 5 år bekæmpet arten, både med håndkraft og maskinelt. Det er lykkes at få opvæksten fjerne hvert år, men her i 2023 har det været svært pga af de ca. 300 mm regn som er faldet på arealet i perioden 1 juli til 1 oKtober. Frøbanken er enorm og væksten er voldsom.

Der er noget der tyder på, at gyvelplanten er naturligt forekommende i Danmark og er derfor ikke nogen invasiv art. Ændret klima uden stærk frost om vinteren samt mere kvælstof og CO2 i luften har hjulpet arten godt på vej.

Som det fremgår af artiklen “Lige fra de ældste danske botaniske værker (Paulli 1648 og Kylling 1688), tegner sig et billede af at gyvel fra gammel tid har væ­ret almindelig i Jylland og i det nord østlige Sjælland. Det er de egne, hvor der er almindelig forekomst af næringsfattig sandjord, som især tiltaler arten. De fle­ste kilder, herunder Paulli 1648 og alle senere grundige, an­giver at gyvel derudover voksede spredt i resten af landet. Gyvel var sjælden i de egne, hvor der kun er lidt sandjord, men havde spredte vokse­steder selv på Lolland, Falster og Møn”

Gyvel

You may also like