NATURGENOPRETNING PÅ STORE VRØJ

by Niels Poul Dreyer

Et projekt til tilbageførelse af naturen

På Store Vrøj har Poul Tholstrups Fond med tilladelse fra en række myndigheder, gennemført et projekt med henblik på at tilbageføre biotopen til sin naturlige tilstand. Projektet omfattede udretning af kunstige kanaler, som var lavet i perioden 1967 til 1980 af Poul Tholstrup, idet disse anlæg ikke virkede efter hensigten. Tilladelsen og en evalueringsrapport findes under Dokumenter.
Filmen varer 20 minutter.

En ældre version kan ses på You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=w3_ZMT91Qas
 

You may also like