FUGLELIVET PÅ STORE VRØJ

by Niels Poul Dreyer

En film om fugle på Store Vrøj

Store Vrøj og Alleshavebugten i Nordvestsjælland er en speciel lokalitet især for trækkende vadefugle. Alleshavebugten er også en vigtig fældeplads for både andefugle og klyder. Her samles i august - september omkring 250 klyder. Da arealet og det omgivende vandområde er fredet for jagt, samt at der er begrænset offentlig adgang, har en række fuglearter et fristed. De fleste optagelser af fuglene er foretaget af Naturfotograf Helge Sørensen.

Poul Tholstrups Fond har gennemført flere indsatser siden 1965 for at forbedre biotopen. Nogle af dem er ikke så vellykkede, men vi bliver hvert år klogere på hvad der virker.

Desuden er Saltbækvig området blevet et vigtigt fristed for havørnen, idet vi ofte ser op til 16 ørne søge føde i området. Èt par yngler på lokaliteten.

You may also like