Store Vrøjs Historie

by Niels Poul Dreyer

Poul Tholstrups Fonds tilblivelse og hvad der er sket siden

I denne video på 15 minutter introduceres arealet Store Vrøj her i Nordvestsjælland, Kalundborg Kommune. Den handler om hvordan Ostegrosserer Poul Tholstrup fra Roskilde købte 100 ha på Store Vrøj af Kalundborg Kommune i 1965, samt om etableringen af Poul Tholstrups Fond i 1967. Det var en bedrift inden for naturbeskyttelse, idet kommunen ellers havde planer om at udstykke arealet til sommerhus parceller. Poul Tholstrup havde en del planer for området i form af etablering af kunstige fugleøer, ringkanaler og et fuglefjeld. Nogle af projekterne faldt mindre heldigt ud set i fugleperspektiv, så efterkommerne til Poul Tholstrup besluttede sig for at genetablere stedet i sin naturlige form.

En film, som har mest interesse for Vrøjs venner og efterkommere af Poul Tholstrup, samt dem der kommer på besøg.

You may also like