Fuglelivet på Store Vrøj Del 3

Spurvefugle og rovfugle på Store Vrøj

by Niels Poul Dreyer

Da Store Vrøj består af mange biotoper er der også plads til en masse dramaer og overraskelser blandt fuglene.
I denne film går vi tæt på ynglende sangere, stenpikkere og lærker, samt flokke af stære. Fotograf Helge Sørensen  har fået fine optagelser af en gøg som spiser en larve, en sporvehøg på jagt efter mus, mosehornsugle og skovhornsugle som jager på arealet midt om sommeren. En nattergal som finder føde til sine unger.  Digesvaler og landsvaler infinder sig i store flokke på stedet og søger føde blandt fluerne, der trives i kontakt med Galloway kvæget. Til sidst følger vi havørnen ved reden i birkeskoven på A/S Saltbækvigs arealer.

You may also like