STORE VRØJ – ET NATURPARADIS

by Niels Poul Dreyer

En introduktions film om natur, pleje og naturgenopretning på Store Vrøj

En naturfilm på ca. 35 minutter, som formidler landskab, flora og fuglelivet på Store Vrøj. Videoen  omtaler også de udfordringer som gælder for et følsomt naturområde. Vi kommer ind på de tiltag der foretages af Poul Tholstrups Fond's bestyrelse for at sikre områdets unikke natur og biodiversitet for eftertiden.

Her møder vi udfordringer mht invasive og uønskede arter, men også fra myndighedernes bestemmelser, som gør naturplejen omkostningstung og tidskrævende.

Introduktionsfilmen kan eventuelt vække nysgerrighed til at se de mere detaljerede film her på hjemmesiden inden for biodiversitet, fugleliv, bekæmpelse af gyvel og rynket rose, forskningsprojekter, naturgenopretning, naturpleje og historien bag fondens oprettelse. Filmen er opdateret December 2022 med en række nye optagelser.
Denne presentaton er et sammendrag af optagelser, som også findes i de øvrige film. Derfor kan noget af videoen indeholde nogle gentagelser.

You may also like