STORMEN BODIL

by Niels Poul Dreyer

Landskabets udvikling omkring Saltbækvig

 

En video på 8 minutter, som fortæller om Stormen Bodil, som ramte Store Vrøj og Saltbækvig i perioden d. 5 til 6. december 2013. Prognoserne forudså middelvinde på op til mellem 25-30 m/s og med vindstød af orkanstyrke. Danmarks Meteorologiske Institut udsendte et varsel om en betydelig risiko for stormflod, der kunne oversvømme kystområderne også i de indre farvande. Digerne var næsten ved at bukke under, men kystdirektoratet fik, på opfording af Salbækvig Digelaug et entrepenørfirma til at sikre diget i tide. Dermed forhindredes det, at hele Saltbækvigområdet blev oversvømmet.
Stormen viste også hvordan landskabets dynamik finder sted langs kysten. Siden 2013 er nye storme kommet forbi og oversvømmelser finder sted regelmæssigt.

 

You may also like